Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

142488
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
144
56
200
140710
3060
5382
142488
Your IP: 172.69.63.10
Server Time: 2020-02-17 21:06:26

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4/2/63mohan

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 3/2/63mohan

arrowbประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีmohan

arrowbรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

arrowbรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

arrowbผลการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

arrowbรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

arrowbรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตุลาคม 2562

arrowbงบทดลองเดือนกันยายน 2562

arrowbผลการสอบคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 13 กันยายน 2562

arrowbรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ 2 กันยายน 2562 

 

arrowbปรับแผนครั้งที่  1  แผนจัดซื้อจัดจ้าง  2563

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

arrowbส่งสำเนาแผนและเอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

arrowbขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

arrowbขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มกราคม 2563 (2)

arrowbขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มกราคม 2563 (1)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

arrowbรายงานผลการสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 สขร.

arrowbรายงานผลการสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 สขร.

arrowbแบบฟอร์การขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าใช้สอย)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 8946 DSC 0602 DSC 7902

กิจกรรมวันพยาบาล

ประจำปี 2562

กิจกรรมวิ่งประเพณี รับน้อง

และงาน Freshy Night 

วันที่ 21 กันยายน 2562

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล “แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562
IMG 8317 IMG 0075 IMG 8877

พิธีไหว้ครู มอบหมวก

เครื่องหมายแสดงชั้นปี และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 2

 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

พิธีสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา 2562