Google+Flickr
28951711 1850980744946615 4648087773226467328 n
อ.วาสนา  มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

078175
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2
192
294
77259
1785
3520
78175
Your IP: 54.167.15.6
Server Time: 2018-12-18 00:17:49
EPlogo Search CINAHL at BCN UTTARADIT :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbใบชำระเงินโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัยmohan

arrowbผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

arrowbใบชำระเงินโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbใบชำระเงินโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

arrowbรายชื่อผู้เข้าโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbตารางกำหนดการโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 4 ตำแหน่ง

arrowbคู่มือโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbเชิญร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbผลสอบคัดเลือกบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 8 ตำแหน่ง

arrowbงบทดลองเดือน กันยายน 2561

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 8 ตำแหน่ง

 

arrowbส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับแผนครั้งที่ 1

arrowbประกาศการจัดซื้อจัดต้างไม่ผ่าน e-GP  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561

arrowbประกาศการจัดซื้อจัดต้างไม่ผ่าน e-GP  ประจำเดือนตุลาคม  2561

arrowbสรข. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561

arrowbสรข. 1 ประจำเดือนตุลาคม  2561

arrowbขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรายงานผลแผนปัฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

arrowbแผนปฏิบัติการจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  

arrowbรายงานผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 10 ตุลาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 3 กันยายน 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 4076 IMG 8880 IMG 0191

กิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล

“แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” 

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธิไหว้ครู มอบหมวกและเครื่องหมายชั้นปี

ประจำปีการศึกษา 2561

IMG 6680 IMG 6000 IMG 5940

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2561

พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา