Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

097006
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
67
117
767
95428
3054
6152
97006
Your IP: 54.166.133.84
Server Time: 2019-03-23 21:45:15
EPlogo Search CINAHL at BCN UTTARADIT :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbแบบตอบรับ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุข ระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 29mohan

arrowbแบบตอบรับ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 2mohan

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้ 8-3-2562 mohan

arrowbรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/รับโอนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๙๕๕

arrowbใบชำระเงินโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

arrowbผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

arrowbใบชำระเงินโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbใบชำระเงินโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ตำแหน่ง

arrowbรายชื่อผู้เข้าโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbตารางกำหนดการโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0

 

 

arrowbแบบพอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ กุมภาพันธ์ 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน มกราคม 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ธันวาคม 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ พฤศจิกายน 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค อาหารและอาหารว่างบ้านเด็กบานชื่น ตุลาคม 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 หมวดงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 6577 IMG 4076 IMG 8880

พิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ 7 มกราคม 2562

กิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล

“แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” 

ประจำปีการศึกษา 2561

IMG 0191 IMG 6680 IMG 6000

พิธิไหว้ครู มอบหมวกและเครื่องหมายชั้นปี

ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2561

พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

 

ประจำปีการศึกษา 2561