menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
qa รพบ

 

044731
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
83
99
83
43990
2078
4716
44731
Your IP: 54.162.173.119
Server Time: 2018-04-22 19:41:06
FaceBookTwitterGoogle+
EPlogo Search CINAHL at BCN UTTARADIT :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ

arrowbเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวmohan

arrowbงบทดลองเดือนมีนาคม 2561

arrowbกำหนดการ การปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (แก้ไข)mohan

arrowbรับโอน/ย้ายข้าราชการ ตำเเหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ mohan

arrowbรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

arrowbใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนโคงการอบรมอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยพยาบาล

arrowbใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนโคงการอบรมฟื้นฟูสมรรถนะผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

arrowbรายชื่อผู้เข้าร่วมโคงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" แบ่งเป็กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2561

 

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2560

arrowbปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.)

 

ภาพกิจกรรม

IMG 3888 IMG 0806 IMG 0135

กิจกรรม เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์

ประจำปี 2561

ภาพการรับการตรวจเยี่ยมเพื่อรองรับ

สถานศึกษาจากสภาการพยาบาล

วันที่ 12 - 13 มีนาคม 2561

นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร 

ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก

และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

วันที่ 15 มกราคม 2561

IMG 0037 20171205 ๑๗๑๒๐๕ 0035 IMG 5121 62

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน

ประจำปีการศึกษา 2560

"บานชื่นเกมส์"

กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้

และทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

รอบที่ 1 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3)