Google+Flickr
28951711 1850980744946615 4648087773226467328 n
อ.วาสนา  มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

070767
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
30
122
426
69770
1502
5021
70767
Your IP: 54.92.163.105
Server Time: 2018-10-18 10:10:20
EPlogo Search CINAHL at BCN UTTARADIT :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริกา จำนวน 4 ตำแหน่งmohan

arrowbรายชื่อผู้เข้าโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" (รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbตารางกำหนดการโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาศและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0mohan

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 4 ตำแหน่งmohan

arrowbคู่มือโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbเชิญร่วมโครงการอบรมข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbผลสอบคัดเลือกบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 8 ตำแหน่ง

arrowbงบทดลองเดือน กันยายน 2561

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 8 ตำแหน่ง

arrowbผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

arrowbโครงการบริการวิชาการแก่ศิษย์เก่า 2561

 

 

 


 


arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  

arrowbรายงานผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 10 ตุลาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 3 กันยายน 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561  

arrowbรายงานผลวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายการสินค้า (apinya(ต่อ)) 

arrowbรายการสินค้า (apinya)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2561

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrowbแบบฟอร์ม แบบสำรวจความต้องการซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562

arrowbรายการสินค้า (ราคาอ้าอิง)

arrowbการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 8880 IMG 0191 IMG 6680

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล

“แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” 

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธิไหว้ครู มอบหมวกและเครื่องหมายชั้นปี

ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2561

IMG 6000 IMG 5940 37311724 2017326244978730 2566606103139844096 n

พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ในการดำเนินการควบคุมและตรวจสอบ

คุณภาพภายใน ประจำปี 2560