Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

158279
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
32
84
32
157376
1236
2613
158279
Your IP: 172.69.62.233
Server Time: 2020-07-12 13:40:43

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 และตำแหน่งเเม่บ้าน ระดับ บ2

arrowbรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเวชครอบครัว รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 

arrowbรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 23-3-63 

arrowbมาตรการป้องกันโรค COVID-19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 19/3/2563

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4/2/63

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 3/2/63

arrowbประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

arrowbรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

arrowbรายงานรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน  2563 

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 2 2563 (ไม่ผ่าน e-GP)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม  2563  (สขร.1)

arrowbรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงปม.2563 รายจ่ายลงทุน ตามมติครม.วพบ.อุตรดิตถ์

 arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

arrowbประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และกระบวนการคลอดแบบใช้อุปกรณ์ไร้สาย วพบ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-2-63

arrowbประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และกระบวนการคลอดแบบใช้อุปกรณ์ไร้สาย วพบ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

arrowbปรับแผนครั้งที่  1  แผนจัดซื้อจัดจ้าง  2563

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

arrowbส่งสำเนาแผนและเอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

 

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 8946 DSC 0602 DSC 7902

กิจกรรมวันพยาบาล

ประจำปี 2562

กิจกรรมวิ่งประเพณี รับน้อง

และงาน Freshy Night 

วันที่ 21 กันยายน 2562

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล “แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562
IMG 8317 IMG 0075 IMG 8877

พิธีไหว้ครู มอบหมวก

เครื่องหมายแสดงชั้นปี และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 2

 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

พิธีสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา 2562