Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

166267
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
63
75
509
165259
1432
3304
166267
Your IP: 162.158.78.91
Server Time: 2020-09-18 17:49:55

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย-โอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 8-13-63 

arrowbรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนย้ายให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

arrowbรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถและทักษะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส3 และตำแหน่งเเม่บ้าน ระดับ บ2

arrowbรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเวชครอบครัว รุ่นที่ 3 ประจำปี 2563 

arrowbรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 23-3-63 

arrowbมาตรการป้องกันโรค COVID-19 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานพนักงานรักษาความปลอดภัย 19/3/2563

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 4/2/63

arrowbผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 3/2/63

arrowbประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความสะอาด และตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2563

arrowbประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

arrowbร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจรขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว และพัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซม เปลี่ยนอุปกรณ์ และบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-401 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมและบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-8400 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน 1 ชั้น 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกเเต่งสถานที่การจัดนิทรรศการโครงการเย็นศิระเพราะพระบริบาล กระทรวงสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ ร.10 มหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมพื้นห้องพักนักศึกษา ชั้น 8-9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล(สำหรับงานวิจัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 8946 DSC 0602 DSC 7902

กิจกรรมวันพยาบาล

ประจำปี 2562

กิจกรรมวิ่งประเพณี รับน้อง

และงาน Freshy Night 

วันที่ 21 กันยายน 2562

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล “แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562
IMG 8317 IMG 0075 IMG 8877

พิธีไหว้ครู มอบหมวก

เครื่องหมายแสดงชั้นปี และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 2

 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

พิธีสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา 2562