headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

บุคลากร

 จำนวนอาจารย์และบุคลากรในปีการศึกษา 2558 

                   จำนวนอาจารย์ประจำ โดยทั้งหมดมีคุณวุฒิ: พยาบาลศาสตร์

รายการ จำนวน (คน) หมายเหตุ
ตรี โท เอก รวม

อาจารย์ประจำทั้งหมด

(นับรวมลาศึกษาต่อ)

16 29 6 51 ไม่นับรวมอาจารย์ ที่ไปช่วยราชการ
ร้อยละ 31.37 56.86 11.77 100

อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานใน

ช่วงปีการศึกษา 2558

8 23 6 37 ไม่นับรวมอาจารย์ ที่ไปช่วยราชการ และลาศึกษาต่อ
ร้อยละ 21.62 62.16 16.22 100

อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง        โดยนับตามเกณฑ์ ดังนี้

1) เกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล (เกณฑ์ใหม่)

2) เกณฑ์ สกอ.

- 23 6 29

ไม่นับรวมอาจารย์ ที่ไปช่วยราชการ และลาศึกษาต่อ

ไม่นับรวมอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิ ป.ตรี

ร้อยละ - 79.31 20.69 100

อาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อ โดยนับตามเกณฑ์ ดังนี้

1) เกณฑ์การรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล (เกณฑ์ใหม่)

2) เกณฑ์ สกอ.

- 25 6 31

นับรวมอาจารย์ที่             ลาศึกษาต่อ ป.เอก

ไม่นับรวมอาจารย์ ที่ไปช่วยราชการ

ไม่นับรวมอาจารย์ ที่มีคุณวุฒิ ป.ตรี

ร้อยละ - 80.65 19.35 100
อาจารย์ประจำที่ลาศึกษาในระดับต่างๆ - 7 2 9

- ป.โท ในประเทศ จำนวน 7 คน

- ป.เอก ในประเทศ จำนวน 1 คน

- ป.เอก ต่างประเทศ จำนวน 1 คน

 

                   จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน

รายการ จำนวน (คน)
1. ข้าราชการ 7
2. ลูกจ้างประจำ 19
3. ลูกจ้างชั่วคราว 7
4. ลูกจ้างเหมาบริการ 10
5. พนักงานราชการ 1
6. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4
รวม 48

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088219
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
6
49
201
87650
1394
2322
88219

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:07