ติดต่อเรา

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
38/40 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 055-830785 , หมายเลขโทรสาร (+66) 055-830787